Långa nätter
Vi gör det här för att vi måste. Vi gör det här för att vi kan. För alla dagar som försvann.
Home Theme Prata med oss Submit Texter Bilder

problembarn då, problemvuxen idag.

 

Saknar nån jag aldrig haft. Saknar nån som aldrig funnits.

behöver trygghet
är rädd för allt
ensam och kall
vem behöver mig?

Stjärnorna böjer sig ner
som för att kyssa dig
det är precis lika löjligt som det låter
men jag saknar dina armar runt mig

så jävla kär så jävla kär så jävla kär åh har du en aning om hur ont det gör

så jävla ont så jävla ont så jävla ont åh har du en aning om hur kär jag är

Låt mig fly till en bubbla vardagen inte kan nå.

Känner mig stressad, pressad, fastlåst.

Tankar, tid och slutna avdelningar.

Dagarna här är långa, nätterna med; men längst är stunderna där emellan.

Att vara nio år och se världen men inte förstå den.
Att vara nio år och bli lämnad själv i skogen när ingen tror en.

I takt med att jag blir sämre dör intresset. Jag ser det i ögonen.

omstortande-verksamhet:

Du förtjänar inte min tankeverksamhet. Försvinn ur mitt huvud innan jag tvingas försvinna.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter